Browse Category

ทั่วไป

Home / Browse Category "ทั่วไป"

Latest Posts

คำขวัญวันเด็ก ไม่ใช่แค่วลีให้ท่องจำ เพราะทุกคำล้วนมีความหมาย

แม้ว่าเพิ่งจะผ่านวันเด็กไปไม่นาน แต่ก็คงไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวถึงเรื่องของเด็ก ๆ อีกสักครั้ง เมื่อเรานึกถึงวันเด็ก เรามักจะมองถึงภาพการจัดกิจกรรมสำหรับคุณหนู ๆ การจัดงานปาร์ตี้ในสถานที่ต่าง ๆ การเลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับเด็กในวันนั้น นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราผู้ใหญ่ทั่วไปหรือแม้กระทั่งตัวเด็ก ๆ เองจะนึกถึง แต่จะมีบุคคลหนึ่งที่อาจมองภาพของวันเด็กแตกต่างออกไป เพราะบุคคลผู้นั้นจะต้องมองเห็นเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปแบบภาพรวม และจะต้องมีคำสั่งสอนหรือแนวคิดสั้น ๆ ให้เด็กทั้งประเทศสามารถเรียนรู้เข้าใจและยึดมั่นเอาไว้ใช้ตลอดปีและตลอดไปในช่วงวัยเด็กได้ บุคคลนั้นก็คือ “นายกรัฐมนตรี” ที่จะต้องคิดถึงเด็กทั้งประเทศและกลั่นกรองความคิดออกมาเป็นวลีสั้น ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติยึดไว้เป็นหลักปฏิบัติที่เรียกกันว่า คำขวัญวันเด็ก ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการตั้งคำถามว่า คำขวัญวันเด็กยังจำเป็นอยู่หรือไม่ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้พวกเขามองโลกเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว จึงนำมาสู่เรื่องราวในครั้งนี้ “คำขวัญ” วลีสั้น ๆ สำหรับเด็ก เล็กสั้นแต่มีที่มา การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยเรานั้น เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2498 สมัยของ

Read More